Phần mềm Xử lý ảnh viễn thám ENVI


Down theo link nay:

http://www.4shared.com/rar/aU6VWPMF/ENVI48.html

Advertisements

Bảng điểm tổng kết 5HK 05CĐTĐ1


Bảng điểm của lớp 05CĐTĐ 1

Bang diem

KI HIEU BAN DO DIA CHINH, BAN DO DIA HINH, BAN DO BIEN


GUI CAC BAN CAC CUON KI HIEU : BAN DO DIA CHINH, BAN DO DIA HINH, BAN DO BIEN

https://www.dropbox.com/s/oraboag2e60c3r1/QUY%20PHAM.rar

Bảng điểm môn Quan Trắc Biến Dạng Công Trình


Bảng điểm:

QUAN TRAC 04CDTDA_B TK

Xem ở các Tab khác nhau

Thầy đã chấm rất nương tay nên ai mà rớt là đúng điểm rồi.

Các bạn rớt thì nộp đơn để học trong hè.

DIEM MON TDCTGTTL 04Lt VA DO DAI DT 04LT LAN 2


CTGT TL 04LT L2

 

Do dai dt 04LT L1

Về môn Quan trắc biến dạng công trình


Theo thông tin được biết thì từ khoảng 15-20/7 các bạn 03,04 sẽ thi 2 môn thay thế, các bạn nhớ chú ý theo dõi web.

Các bạn cứ ôn thi theo hình thức thi viết.

Đề cương vẫn như cũ.

 

Điểm giữ kì môn QT BDCT

QUAN TRAC 04CDTDA_B

 

Điểm học lại môn TDPT lớp CTN:

TDPT 04_05 CTN

Bang diem XDL và Do dai Dien tu 05TD, CSTD CT 04 Hoc lai


CO SO TDCT 04td

DO DAI DT 05TD

XDL 05TD 

CÓ 2 bạn Công Danh với Khắc Duy điểm thầy chụp lại mờ quá, nên để mai thầy kiểm tra lại.

XDL  05td1a