Bang diem TD CTGTTL 04


http://db.tt/FY4ivnf8

Cac ban Xem dien tren cac Tab cua File Exel

Huu Duc

Advertisements

BAI GIANG CS TDCT VA TDCT


CSTDCT:(Cao dang, Dai hoc)
Chuong1

Chuong 2

Chuong3

Chuong 4

He toa do cong trinh

——————————

Tieu chuan Xay dung:

Tieu chuan Quan trac lun

Quan trac ngang

___________________
TDCT Trung cap:
Chuong01 – Do dac thuy van

Chuong02 – Do ve dia hinh duoi nuoc

Chuong03 – Ho chua kenh muong

Chuong04 – Xay dung Cau

Chuong05 – Duong giao thong

Chuong06 – Cong nghiep va dan dung

Chuong07 – Cac phuong phap bo tri

Chuong08 – Bo tri cong trinh CN & DD


Chuong09 – Do bien dang

Muc luc

Tài liệu ôn thi cho 02CDTD và 33TD, tài liệu học tập và tham khao cho các bạn khác


Thầy up lên tài liệu tổng hợp cho các bạn ôn thi chuyên ngành trắc địa.
Đây chỉ là slide bài giảng trắc địa thôi, nhưng được trình bày khá rõ ràng và dễ học. các bạn cần học thêm ở giáo trình chính nữa. Slide này chỉ là dạng tóm tắt

Và đây cũng là tài liệu tham khảo cho các bạn khác.
Slide này thầy xin up lại của Thầy Tài, GV ĐH Kiến Trúc, TpHCM
các bạn down và in ra:

https://www.sugarsync.com/pf/D017793_6632673_097552

https://tracdia.wordpress.com/tdpt-tdcs/

Đề cương ôn thi tốt nghiệp: 33TD, 02TD


Các bạn down đề cương ôn thi tốt nghiệp theo link sau:
33TD:
https://www.sugarsync.com/pf/D017793_6632673_912565
02TD:
https://www.sugarsync.com/pf/D017793_6632673_912573

04.01.2011 De cuong mon hoc XD luoi va Trac Dia Cong Trinh


Xay dung luoi Trac Dia: (03CDTD)

1. Khai niem, phan loai, Nguyen tac chungkhi dung luoi kc mat bang nha nuoc?
2. Cac buoc khi thiet ke xay dung luoi kc mat bang nha nuoc?
3. Khai niem, phan loai, nguyen tac chung khi xay dung luoi kc do cao nha nuoc?
4. Do hinh co loi khi thiet ke luoi kc trac dia mat bang nha nuoc
5. Quy trinh khao sat chon diem chon moc luoi kc td mat bang nha nuoc
6. May do goc chinh xac va pp kiem nghiem?,
7. Cac nguon sai so trong do goc chinh xac?
8. Cac pp do goc chinh xac?
9. Thiet ke luoi kc td do cao nha nuoc(thiet ke kt, khao sat, chon diem, chon moc)
10. May thuy chuan chinh xac va cac pp kiem nghiem?
11. Mia thuy chuan va pp kiem nghiem?
12. Cac loai sai so khi do thuy chuan chinh xac va quy trinh do?

Bai Tap

1. So do va tinh toan so bo ket qua do thuy chuan hang 1,2,3,4
2. Uoc tinh do chinh xac luoi thiet ke (chuoi da giac)
3. Kiem nghiem cac loai sai so
————————————–
————————————-

Trac Dia Cong Trinh 33TCTD

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn: Trắc địa công trình

1/ Mục đích, ý ngĩa đo vẽ địa hình dưới nước?
2/ Xác định chu vi hồ chứa nước?
3/ Định tuyến kênh mương?
4/ Các phương pháp bố trí tâm trụ cầu?
5/ Các yếu tố cơ bản của tuyến đường?
6/ Đo vẽ mặt cắt tuyến đường?
7/ Định tuyến đường?
8/ Bố trí các điểm chính đường cong tròn?
9/ Các phương pháp bố trí điểm chi tiết trên đường cong tròn?
10/ Định hướng đường hầm bằng phương pháp tam giác liên hệ trong mặt phẳng ứng dụng quả dọi?
11/ Chuyển độ cao từ mặt đất xuống đường hầm?
12/ Mục đích và độ chính xác của lưới ô vuông xây dựng?
13/ Thiết kế và chuyển hướng khởi đầu lưới ô vuông xây dựng ra thực địa?
14/ Bố trí chi tiết lưới ô vuông xây dựng?
15/ Chuyển góc, cạnh và độ cao thiết kế ra thực địa?
16/ Các phương pháp bố trí cơ bản?
17/ Các phương pháp bố trí chi tiết?
18/ Bố trí trục chính công trình?
19/ Đo vẽ hoàn công công trình?

Cap nhat 12.10.2010 GPSurvey


Up link Download Phan mem dung xu ly so lieu va binh sai GPS:

GPSurvey_235

Cac ban vao muc SOFTS TRAC DIA de Down (co ca phan huong dan su dung phan mem).

Than.

Cap nhat ngay 10.09.2010


Upload bang diem cua cac mon trong hoc ki he: Xay Dung Luoi, Co So Trac Dia Cong Trinh, Trac Dia Co So 1

Cac ban vao muc BANG DIEM de xem.

Up them phan mem Microstation SE , LisCAD, MapInFor (Dung bien tap ban do, thanh lap luoi..), Surfer(Dung noi suy be mat, ve duong dong muc) , Pinacle (Dung xu ly tri do GPS) , Idrisi (Dung de xu ly anh Vien tham), GPSET (dung trong binh sai luoi GPS)  o muc SOFT TRAC DIA

Than.